ASOCIATIA VRANCEAQUA - PREZENTARE

 Prezentare A.D.I. VRANCEAQUA

 

       În scopul realizării investiţiilor propuse prin Axa 1-“Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operational Sectorial POS Mediu, regionalizarea a reprezentat o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru această axa. Din punct de vedere instituţional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi, având la baza trei elemente instituţionale cheie:
              1.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
              2.Operatorul regional
              3.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

        Asociația reprezintă o structura de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii.

      ADI are statut de asociaţie de utilitate publică, de drept privat (este creată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).
      Asociația este singurul partener al Operatorului Regional – S.C. C.U.P. S.A- ca organ unic de decizie şi coordonare și exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia.

       Unitatea de implementare a proiectului (UIP) este constituită în cadrul S.C. C.U.P. S.A iar „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vranceaqua pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din Vrancea” este responsabilă de coordonarea implementării proiectului.
       Informații suplimentare privind modul de constituire, statutul, actul constitutiv și activitatea A.D.I. pot fi obținute accesând site-ul nostru.